Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Als u een georganiseerde reis (waaronder een Stedentrip) boekt, waarbij de dienstverlener Nuhr XL, Yildirim Reizen of Otla.nl is, gaat u een reisovereenkomst aan met Nuhr XL B.V.. In dat geval zijn zowel de ANVR Reisvoorwaarden als de Algemene Reisvoorwaarden Nuhr XL B.V. van toepassing. Een los reiselement (bv. accommodatie of autohuur) is geen pakketreis. Hetzelfde geldt voor een reis met bestemming binnen Europa en waarbij u het vervoer van en naar de bestemming zelf regelt zonder bemoeienis van ons (tenzij het om een Stedentrip gaat). Op deze situaties is alleen alinea 4 hieronder van toepassing.

2. Als een ander dan een in alinea 1 genoemd bedrijf de organisator van de georganiseerde reis is, gaat u een reisovereenkomst aan met die desbetreffende reisorganisator. In dat geval zijn zowel de ANVR Reisvoorwaarden als de (eventuele) algemene voorwaarden van die reisorganisator van toepassing. Bij de reisovereenkomst die u in dit geval sluit met de desbetreffende reisorganisator, treedt Nuhr XL B.V. alleen op als bemiddelaar en wordt zij geen partij bij die reisovereenkomst.

3. Als u een reis boekt die niet aan de criteria van een georganiseerde reis voldoet en die alleen bestaat uit een los ticket die u via Nuhr XL.nl, Yildirimreizen.nl of Otla.nl is geboekt, gaat u een luchtvervoerovereenkomst aan met Nuhr XL B.V. welke handelt onder Nuhr.nl. In dat geval zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden Nuhr.nl van toepassing. De door u geboekte vlucht kan alleen tegen de in die vervoersvoorwaarden genoemde kosten worden geannuleerd of gewijzigd.

4. Op alle vormen van dienstverlening door Nuhr XL B.V. die niet vallen onder de alinea’s 1 t/m 3, zijn de ANVR Boekingsvoorwaarden en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing. In die gevallen treedt Nuhr XL slechts op als bemiddelaar, en wordt zij geen partij bij de overeenkomst, tussen de reiziger en de dienstverlener.

Wat is een georganiseerde reis?
Een georganiseerde reis (ook wel pakketreis) is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) transport; b) accommodatie; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. 
Alle hierboven genoemde voorwaarden zijn u ten tijde van de boeking ter hand gesteld. Zij zijn ook op te vragen bij Nuhr XL B.V., afd. Klantenservice, info@nuhr.nl en worden op verzoek kosteloos gemaild. Mocht enig onderdeel van deze verwijzing aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen per e-mail op info@nuhr.nl.